Koszyk 0 Produkt Produkty (pusty)    

Brak produktów

Do ustalenia Wysyłka
0,00 pln Razem

Realizuj zamówienie

Produkt dodany poprawnie do Twojego koszyka
Ilość
Razem
Ilość produktów w Twoim koszyku: 0. Jest 1 produkt w Twoim koszyku.
Razem produkty:
Dostawa:  Do ustalenia
Razem

Newsletter

Wpisz adres e-mail, aby być na bieżąco z aktualnymi promocjami oraz nowymi produktami.

  • Konsument który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w ciągu 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny, przy czym koszt zwrotu towaru ponosi konsument. Termin ten liczony jest od daty otrzymania towaru.

Regulamin

WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM ASKOPOL.PL

-REGULAMIN-

Sklep Internetowy askopol.pl działający pod adresem http://www.askopol.pl jest prowadzony przez:

ASKOPOL P.W. Artur Świąć
Ul. Rybacka 32
42-221 Częstochowa

Tel.: 34/362 89 81
Fax: 34/362 89 81
E-mail: askopol@askopol.pl

wpisanego do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Urząd Miasta Częstochowa, któremu nadano Numer NIP: 573-100-59-48, Numer REGON: 006562845.

SŁOWNICZEK:

Sklep Internetowy askopol.pl - sklep działający pod adresem http://www.askopol.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu;

Magazyn Centralny - miejsce, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów;

Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep Internetowy askopol.pl skompletuje zamówienie i wyśle z Magazynu Centralnego na adres wskazany przez Klienta;

Koszyk - element Sklepu Internetowego askopol.pl, gdzie Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp. Warunkiem dokonaqnia zakupu w Sklepie jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptacja.

Klient/Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 1.
Warunki realizacji zamówienia

Zamówienia może dokonać osoba pełnoletnia, firma lub instytucja.
Każde zamówienie składane w Sklepie Internetowym askopol.pl musi zostać potwierdzone przez askopol.pl.
Dostawy Będą realizowane wyłącznie na terenie Polski.

1. Klient może składać zamówienia:
a. 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.askopol.pl. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji „DO KOSZYKA", a następnie w części zwanej KOSZYKIEM, wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie.
b. e-mail - wysyłając zamówienie na adres askopol@askopol.pl
c. faksem wysyłając zamówienie na numer 0048 34 362 81 89

2. Klient składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem Internetowym askopol.pl. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim

3. W zamówieniu (w koszyku), Klient wskazuje:
a. zamawiany towar, przy czym maksymalna ilość identycznych produktów znajdujących się w jednym zamówieniu może wynosić 10 sztuk;
b. adres, na jaki ma być dostarczony towar oraz adres na jaki ma zostać wystawiona faktura. Mogą to być dwa różne adresy;
c. sposób dostawy.
- Poczta Polska
- firma kurierska
- transport własny Askopolu
d. sposób płatności;
- przedpłata w formie przelewu na konto bankowe

4. Klient ma możliwość złożenia zamówienia na większą ilość towaru (zamówienia hurtowe) tylko po wcześniejszej konsultacji z Działem Obsługi Klienta askopol.pl telefonicznie (tel. 34 362 89 81) bądź mailowo (askopol@askopol.pl).

5. W chwili składania zamówienia Klient ma możliwość podzielenia zamówienia na kilka paczek. Podziału zamówienia Klient może dokonać pod względem przewidywanego czasu realizacji. Klient zostaje poinformowany o kosztach zamówionego towaru oraz o kosztach dostawy towaru.

6. Dostawa zamówionego towaru zostanie zrealizowana tylko wtedy, kiedy zamawiany towar znajduje się w Magazynie Centralnym Sklepu Internetowego askopol.pl.

7. Zamówienie jest realizowane na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. W przypadku dostawy zamówionego towaru do innego miejsca niż podany przy logowaniu adres, wymagany jest kompletny adres pocztowy, na który ma być wysłany towar.

8. Sklep Internetowy askopol.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

9. W przypadku braku w Magazynie Centralnym części produktów objętych zamówieniem Klienta, Sklep Internetowy askopol.pl wysyła do Klienta wiadomość, na adres email Klienta, wskazany w formularzu zamówieniowym, z informacją, jaki towar i w jakich terminach jest dostępny. Wiadomość zawiera także prośbę o podjęcie przez Klienta decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia.

10. Klient w sytuacji opisanej w punkcie 9 powyżej w zależności od sytuacji może:
a. zrezygnować z realizacji zamówienia w całości;
b. wyrazić zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania na realizację całego zamówienia;
c. zrezygnować z zamówienia częściowo

11. W sytuacji opisanej w punkcie 9 powyżej, i w przypadku braku informacji zwrotnej od Klienta w terminie 2 dni roboczych, co do dalszego postępowania w sprawie zamówienia, Sklep Internetowy askopol.pl w zależności od sytuacji może:
a. zrealizować zamówienie Klienta w całości z wydłużeniem czasu dostawy;
b. zrealizować zamówienie Klienta w całości po podzieleniu zamówienia na kilka dostaw według czasu dostępności towaru i według swego uznania;
c. zrealizować zamówienie Klienta częściowo i dostarczyć towar, który jest w momencie realizacji zamówienia dostępny w Magazynie Centralnym, a pozostałą część zamówienia anulować.

12. Potwierdzeniem przyjęcia zamówienia jest przesłanie faktury pro forma na adres e-mail klienta podany w formularzu

§ 2.
Ceny towarów

1. Sklep Internetowy askopol.pl zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie http://www.askopol.pl i oferuje towary znajdujące się w bazie Sklepu, za pośrednictwem Internetu;

2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego askopol.pl:
a. podane są zarówno netto jak i brutto (z VAT) i podawane są w złotych polskich;
b. zamieszczone przy oferowanym produkcie nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki;

3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego askopol.pl przy produkcie w chwili składania zamówienia przez Klienta;

4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie http://www.askopol.pl, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności;

5. Sklep Internetowy askopol.pl zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Zmiany dotyczą zamówień złożonych po opublikowaniu na stronie internetowej.

§ 3.
Modyfikacja zamówienia

1. Modyfikacja zamówienia może nastąpić wyłącznie przed wysyłką towaru.

2. Zmian można dokonać kontaktując się z Działem Obsługi Klienta askopol.pl telefonicznie (tel. 34-362 89 81) bądź mailowo (askopol@askopol.pl).

3. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości zamówienia. Jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry to zwrot należności nastąpi na konto Klienta, z którego płatność została dokonana w ciągu 14 dni roboczych. Jeżeli Klient nie posiada własnego konta bankowego należność zostanie zwrócona przekazem pocztowym. Kwota zwrotu pomniejszona będzie o opłaty za przekaz pocztowy;

§ 4.
Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

1. Zapłaty za towar, który ma być dostarczony na terenie Polski można dokonać:
a. przelewem elektronicznym - realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Sklep Internetowy askopol.pl wpłaty na rachunek bankowy;
b. przelewem bankowym - realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Sklep Internetowy askopol.pl wpłaty na rachunek bankowy; numer konta bankowego zostaje przesłany na fakturze pro forma wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.

c. płatność gotówką przy dostawie (należność pobierana jest przez kuriera lub listonosza w momencie dostawy)

2. Jeśli na paragonie fiskalnym lub fakturze VAT znajdują sie błędne dane, to zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów kupujący powinien wystawić notę korygującą. Całkowita zmiana danych nabywcy nie jest możliwa.

3. W przypadku zamówień powyżej kwoty 5 000 PLN płatnych gotówką przy odbiorze sklep ma prawo uzależnić przyjęcie zamówienia do realizacji od wpłaty zaliczki przez kupującego.

§ 5.
Czas realizacji zamówień

1. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia drogą internetową lub telefonicznie w ciągu 2 dni roboczych od jego otrzymania, jednocześnie zastrzegając sobie prawo odstąpienia umowy, w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez kupującego. Sklep w potwierdzeniu zamówienia podaje również czas realizacji zamówienia Jest to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji (zgodnie z § 3) do dnia dostarczenia. Czas realizacji całego zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych towarów. Klient ma możliwość podzielenia zamówienia według czasu dostawy zgodnie z §1.5)

2. Zamówienie na terenie Polski:
a. może być dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Firmy Kurierskiej pod wskazany w formularzu zamówieniowym adres pocztowy
b. jest dostarczone w ciągu:
- ok. 3 - 5 dni roboczych - za pośrednictwem Poczty Polskiej pod wskazany przez
Klienta adres pocztowy;
- ok. 1 - 3 dnia roboczego - za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany
przez Klienta adres pocztowy;

§ 6.
Koszty i czas wysyłki

1. Ostateczny koszt wysyłki produktu podany zostanie na fakturze pro forma. Zależy on od wagi i gabarytów zamawianych przedmiotów oraz wybranej formy płatności. W przypadku zamówienia więcej niż jednego produktu, system oblicza koszt wysyłki na podstawie łącznej wagi wszystkich produktów.
waga przesyłki - koszt dostawy
od 1 do 5 kg 18,00 zł
od 5 do 15 kg 18,50 zł
od 15 do 30 kg 20,00 zł
od 30 do 50 kg 28,00 zł
od 50 do 60 kg 32,00 zł
od 60 do 70 kg 56,00 zł
od 70 kg do 90 kg 58,00 zł
od 90 kg do 100 kg 73,00 zł
od 100 kg, produkty wysokogabarytowe ustalany indywidualnie

Koszt dostawy za pośrednictwem Poczty Polskiej ustalany jest na postawie aktualnego cennika Poczty Polskiej.

Sklep askopol.pl zastrzega, że nie wysyła za pośrednictwem Poczty Polskiej ani firmy kurierskiej towarów szklanych takich jak kabiny natryskowe, czy lustra. W takim przypadku czas i koszt dostawy ustalany jest indywidualnie dla każdego zamówienia i podawany do wiadomości klienta drogą mailową.

2. Czas dostawy
Na czas dostarczenia przesyłki składa się czas potrzebny na realizację zamówienia oraz czas potrzebny kurierowi na dostawę.
Uwaga: Kurierzy mają obowiązek dostarczyć przesyłkę do lokalu odbiorcy wyłącznie gdy jej waga nie przekracza 30 kg. W przypadku cięższych przesyłek, paczka może zostać dostarczona tylko pod drzwi budynku.

3. Sprawdź przesyłkę
Informację, którym kurierem zostało wysłana przesyłka oraz numer listu przewozowego, otrzymasz od nas w e-mailu potwierdzającym zrealizowanie zamówienia.

Bezpieczeństwo dostawy
Towary są zabezpieczane poprzez zastosowane wypełniaczy (bąbel worków, styropianu, pianki i innych), folii stretch chroniącej przesyłkę przez zewnętrznymi uszkodzeniami i identyfikacją, taśmami firmowymi, kartonami na wymiar. Nie wysyłamy Pocztą Polską ani przesyłkami kurierskimi towarów szklanych takich jak lustra czy kabiny natryskowe.

§ 7.
Reklamacja

I. Warunki reklamacji (zgłoszenie niezgodności towaru z umową)
1. Gwarancja na produkty zakupione w sklepie askopol.pl obowiązuje wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

2. Sklep Internetowy askopol.pl w ciągu 14 dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie jej załatwienia;

3. Warunkiem koniecznym, aby Sklep Internetowy askopo..pl rozpatrzył reklamację jest:
a. zgłoszenie reklamacji do Działu Obsługi Klienta, lub
a. dostarczenie do firmy ASKOPOL P.W reklamowanego towaru wraz z fakturą, kartą gwarancyjną, dokumentem zwrotu / reklamacji, lub
b. posiadanie przez towar wad fizycznych lub prawnych.

4. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego z dokładnym opisem wad produktu, Dział Obsługi Klienta zadecyduje w jaki sposób reklamacja zostanie rozpatrzona. Może zażądać przesłania towaru reklamowanego do Magazynu firmy ASKOPOL.

5. W przypadku odesłania reklamacji do Magazynu Centralnego na adres ASKOPOL P.W. Artur Świąć., ul. Rybacka 32, 42-221 Częstochowa za pośrednictwem POCZTY POLSKIEJ (paczka ekonomiczna) i rozpatrzenia reklamacji na korzyść klienta Sklep Internetowy askopol.pl zwróci należności za przesyłkę. Należność zostanie zwrócona przekazem pocztowym na adres wskazany na fakturze VAT lub przelewem na konto bankowe - warunkiem zwrotu jest podanie numeru konta bankowego klienta. Sklep askopol.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta - Sklep Internetowy askopol.pl zobowiązuje się do usunięcia wady produktu (naprawy) lub, jeżeli naprawa okaże się nieskuteczna bądź niemożliwa, Sklep wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy lub, jeśli Klient wyrazi taką wolę - Sklep Internetowy askopol.pl zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji; Należność zostanie zwrócona przekazem pocztowym na adres wskazany na fakturze VAT lub przelewem na konto bankowe - warunkiem zwrotu jest podanie numeru konta bankowego klienta.

7. W przypadku, gdy Sklep Internetowy askopol.pl nie posiada w Magazynie Centralnym towaru podlegającemu wymianie, Klient otrzyma zwrot należności za reklamowany towar w ciągu 14 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji;

8. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu takich okresów gwarancyjnych jakie podaje karta gwarancyjna od daty zakupu o ile w ciągu 30 dni od momentu stwierdzenia niezgodności towaru zawiadomi Sklep Internetowy askopol.pl.

II. Warunki gwarancji (towar uszkodzony w trakcie transportu)
1. Jeżeli po otrzymaniu towaru kupujący znajdzie w nim uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien w obecności kuriera spisać protokół szkody, w którym ujęta będzie data, godzina doręczenia oraz opis uszkodzeń lub zauważonych braków. Wymiana produktu na nowy możliwa jest tylko na podstawie spisanego protokołu szkody.

2. Produkt uszkodzony lub wadliwy należy wraz z protokołem szkody oraz dowodem zakupu (fakturą VAT lub paragonem) odesłać na adres: ASKOPOL P.W. Artur Świąć, ul. Rybacka 32, 42-221 Częstochowa. Koszt odesłania towaru sklep zwraca po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. Produkt uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe, sklep zwróci kupującemu równowartość ceny produktu lub zaoferuje inny produkt.

§ 8.
Warunki gwarancji

1. Gwarancja na produkty zakupione w sklepie askopol.pl obowiązuje wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

2. Wszystkie towary dostępne w Sklepie Internetowym askopol.pl podlegają wymianie, jeśli:
a. posiadają wady fabryczne;
b. zostały uszkodzone mechanicznie w czasie transportu;
c. towar jest niezgodny z produktem wyszczególnionym w zamówieniu;

3. W przypadku towaru, na który producent lub podmiot wprowadzający produkt na rynek udzielił gwarancji, Klient korzysta z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje sprzęt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji).
Gwarant (producent lub podmiot wprowadzający produkt na rynek) jest wskazany na etykiecie produktu oraz w karcie gwarancyjnej

§ 9.
Prawo odstąpienia od umowy/Zwrot towaru

1. Każdy zamówiony w Sklepie Internetowym askopol.pl towar można zwrócić, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3 niniejszego paragrafu, bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania zrealizowanego zamówienia - pod warunkiem, że towary zostaną odpowiednio zabezpieczone i zapakowane do wysyłki. Sklep Internetowy askopol.pl nie odpowiada za uszkodzenia towaru powstałe na skutek nieodpowiedniego zapakowania przez Klienta;

2. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że zdecydował się je ponieść Sklep. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

3. Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep.

4. Rezygnacji można dokonać z całości zamówienia lub z jego części:
a. w przypadku, gdy zamówienie nie zostało jeszcze skompletowane i wysłane. W celu rezygnacji należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta askopol.pl telefonicznie (34-362 89 81) lub mailowo (askopol.@askopol.pl).
b. po odebraniu przesyłki dostarczonej Pocztą Polską lub Kurierem - zamówienie można odesłać na adres ASKOPOL P.W. Artur Świąć, ul. Rybacka 32, 42-221 Częstochowa w ciągu 14 dni, licząc od dnia odebrania przesyłki. Koszty odesłania zwracanego towaru ponosi Klient.

5. Sklep Internetowy askopol.pl:
a. zwraca Klientowi należność za odesłany towar, w tym koszty dostarczenia rzeczyz zastrzeżeniem pkt. 3, w ciągu 14 dni roboczych, licząc od dnia odebrania przesyłki jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry;
b. przyjmie zwrot, tylko wówczas, gdy zostanie on odesłany na adres ASKOPOL P.W. Artur Świąć, ul. Rybacka 32, 42-221 Częstochowa wraz z oświadczeniem Klienta o odstąpieniu od umowy;
c. nie przyjmujemy zwrotu zamówionych towarów przesłanych do nas jako paczka za pobraniem.

6. W przypadku braku towaru w Magazynie Centralnym i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep Internetowy askopol.pl ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry - Sklep Internetowy askopol.pl zwróci Klientowi należność za towar, w ciągu 14 dni roboczych od anulowania zamówienia.

7. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie - wniosek o obniżenie ceny albo o odstąpienie od umowy. Odstąpienie od umowy z przyczyn wadliwosci towaru nie nastepuje, jeżeli Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wadę usunie lub wymieni na rzecz wolną od wad. W przypadku obniżenia ceny, cena ta winna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna.

§ 10.
Dane osobowe

1. Rejestrując się w Sklepie Internetowym askopol.pl Klient wyraża jednocześnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu Internetowego askopol.pl.
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
3. Zgodne z ww. Ustawą, Klienci Sklepu internetowego askopol.pl mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.
4. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sklepu Internetowego askopol.pl nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.
5. Zaprzestanie przechowywania danych osobowych odbiorców przesyłek następuje po dostarczeniu przesyłki, po rozpatrzeniu reklamacji, bądź po upływie terminu, w jakim reklamacja może być rozpatrzona, chyba że Klient wyrazi zgodę na zachowanie przez askopol.pl jego danych osobowych po upływie wyżej wymienionych terminów.

§ 11.
Postanowienia końcowe

1. Obecność towaru w cenniku Sklepu Internetowego askopol.pl nie oznacza dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia.

2. Sklep Internetowy askopol.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

3. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru w Sklepie Internetowym askopol.pl.

4. Sklep Internetowy askopol.pl dokłada należytej staranności, aby treść oferty sprzedaży towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. cen, konfiguracji, itd.) - ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie potwierdzenia zamówienia przez Sklep Internetowy askopol.pl.

5. Ceny podane w Sklepie Internetowym askopol.pl są ważne tylko w ofercie internetowej i nie podlegają dodatkowym rabatom, które mogą w danym czasie obowiązywać w partnerskich salonach sprzedaży.

6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

7. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy askopol.pl są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.

8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014.

9. Sklep Internetowy askopol.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków i Zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie http://www. askopol.pl i odnoszą się do zamówień złożonych po tej dacie.

10. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać na tle wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo według wyboru klienta.

11. Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin.